M.I.S

בקרות דיול וקד"מ - BTML

שלב החדרת מוצר חדש לשוק הנו בעל חשיבות עליונה בהשפעה על אורך חייו בעתיד. חברות רבות מבינות את חשיבות העניין ומפנות תקציבים רבים לפעילות קידום מכירות ודיול, אולם לא אחת, מטרות המבצע אינן מושגות במלואן. על פי רוב, הסיבות נעוצות בתפקוד לוקה של אנשי השטח או פשוט מחוסר תשומת לב העובדים.
חברת M.I.S מפעילה כלים שיווקיים מתקדמים המגבירים באופן מוכח את יעילות המבצע. באמצעות מערך כלל ארצי של לקוחות סמויים נאסף מידע על ביצועי מבצע הקד"מ. לדוגמא – אחוזי הנוכחות של הדיילות / הסטנדים, הופעה צוות הדיילות, ניקיון הדוכן, אקטיביות הדיילת, מקצועיות בפרטי המוצר ועוד.
המידע הנאסף מהשטח על ידי אפליקציית איסוף כולל צילום תמונות מועבר בזמן אמת למקבלי ההחלטות בחברתכם ובחברת הקד"ם ומשמש כלי עבודה לשיפור אפקטיביות המבצע.

מבצעי קידום מכירות ושיפור מעמד המוצר בנקודות מכירה:

במקרים רבים החלטת הקנייה של הלקוח או הצרכן מבוצעת בנקודת המכירה ומושפעת בצורה משמעותית מעמדות והמלצות הקמעונאי.
מבצעי הקד"מ שאנו מפעילים עושים שימוש בלקוחות סמויים הבודקים עמדות והמלצות על המוצר שלך, תצוגות ומחירים ובסיום הביקור נחשפים ומציגים לקמעונאי את תוצאות הביקור. הפעילות מתוקשרת לפני, במהלך ואחרי המבצע לכלל הקמעונאים על מנת לייצר "מתח חיובי" ולהניע לפעולה הרצויה.
הניסיון הנצבר שלנו ב 20 השנים האחרונות מראה על גידול מכירות של למעלה מ 20% בתקופת המבצע. בנוסף לגידול במכירות נאסף מידע שיווקי רב ערך בנוגע למעמדך השיווקי בנקודות המכירה (עמדות, המלצות, תצוגות מדף וחוץ מדף) ביחס למתחרים השירות מיועד למשווקים המעוניינים בקידום אחוזי ההמלצה על המוצר ובתמיכה במדיניות שיווקית כוללת.

WhatsApp
יש לכם שאלות ..?
מוזמנים לשלוח הודעה.

במידה והנכם מתעניינים במשרה לקוח סמוי/סוקר יש להיכנס ללשונית דרושים ולהגיש מועמדות.